Blechbläserensemble

Vi är en mycket blandad brassensemble med studenter och doktorander från alla discipliner vid universitetet i Heidelberg och PH. Vår repertoar är Posaunenchor- och kvintett litteratur från renässansen till nutid.

Minst två gånger per termin, följa vi ett universitet för dyrkan musik och också ge tid en sista konsert. Vi spelar även på bröllop, i teaterprojekt med körer eller föra Swing- och evangeliet låter till kyrkan. Under julen är också en kväll julAdventprydnaden psalmer och texter hörda.

Förutom de gemensamma musikaliska arbete som vi har utanför det prov som. i gemensamma konsert besök och kvällar matlagning mycket glädje och nöje!

Vi är glada att få i alla register. Andra frågor? Helt enkelt skriva!

Kontakt: Luca Engelmann, engelmann.luca@yahoo.de

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es keine Proben.