nyhetsbrev 26-2014

Kära vänner och vänner till ESG,

idag! Idag är dagen.

När terminen har börjat för många på måndag, vår kör redan träffat och här och där en stor “Hej!” var, börjar för ESG ikväll verkligen den Vise 2014/2015 med terminen premiär: 19 Klocka hängivenhet, Efter en kväll av soppa och grupper samt mat och cirklar – och allt detta under rubriken “Namn”. Och om någon någonsin "vad av “busshållplats” skulle ha hört, han eller hon skulle inte fel, men kunde stödja mig lite …

Att komma skulle därför redan vara klokt, eftersom kvällen som du kan prenumerera på deltagarlistan för kajaktur på lördag idag.

På, och då naturligtvis söndag termin öppna tjänsten i Peters – denna gång med ESG-kör och Helmut Schwier.

Bra önskemål för en lyckad termin start Hans-Georg Ulrichs.