nyhetsbrev 17-2014

Kära vänner av ESG,

sjukdom kommer nyhetsbrevet här veckan lite senare, så jag kommer att begränsa mig till två saker:

Om du vill lära dig att se Heidelberg från en annan vinkel, har på det i morgon kväll ett bra sätt. Den välkända stadsguide Klaus Mombrei är från oss 21 Utför klocka genom kvällen staden och inte undvika den mörka sidan. Tidigare har vi firar 19 Klocka vår ESG tillbedjan och äter tillsammans efteråt.

Den kammarmusikgruppen ESG undersöker den kommande vinterterminen a / n nytt / n ledare / i. Anbudet kan hittas på hemsidan längst ner på vår hemsida. Vänligen vidarebefordra denna info på, om någon känner till ditt, den vackra och viktiga för denna uppgift kommer i fråga. Tack!

Bästa hälsningar från Hans-Georg Ulrich.