nyhetsbrev val

Bra människor,

Som alltid stå vid valet till rådet i slutet av terminen. Därför ställs frågan, som nu är 10. till 24. Juli kandidieren mag. Om någon skulle vilja, delta i ESG laget råd, rapporteringen tid vänligen sedan – eller om någon vet någon … (eller vi kommer gärna att svara). I rådet vi förbereder varje kommande termin innan och inser händelserna och andakter för innevarande termin. Dessutom kommer rådet att besluta om inköp och kan också göra viktiga beslut. Så vi letar efter kreativa och ansvarstagande människor redo!

Förresten vill vi efter gudstjänsten på 14. Tillsammans för att besöka utställningen till Heidelberg katekesen i Pfalz museet i juli. Vem vill, då kan du bara komma.

Varmt hälsar Hans-Georg Ulrichs.