nyhetsbrev 17-2013

Kära vänner av ESG,

det sista nyhetsbrevet innan sommaren börjar med de goda nyheterna – Du har verkligen vägen eller du kan uppfatta – att Baden statskyrkan med Prof. Jochen Bundschuh Cornelius får en ny biskop, av oss “Heidelbergers” är för nära. Till appl. Prof. vid den lokala skolan och som en prefekt ansvarar för seminarierna han känner väl härifrån. På fredagen valdes han av synoden, Tidigt nästa sommar kommer han då att tillträda.

Denna vecka bjuder vi in ​​till den gemensamma slutet av terminen med KHG. Tillsammans har vi förberett hängivenhet, nästa onsdag till 19.00 Klocka startar. Efter att vi firar i hallen och i trädgården av Karl Jaspers hus.

På onsdag, slutade valet till rådet. De som vill välja, bör skynda …

Också kör sista ansökningsdag för den ekumeniska gemenskapen i det kapitel i Peterskyrkan. Vem gör en / s utrikes / n Studerande / s, av / som ligger i slutet av studien och behöver stöd, bör hänvisa till denna möjlighet. Applikationen är ganska informellt. När det gäller, då denna vecka!

The House of the ESG kommer att vara stängd för en grundläggande rengöring under augusti.

Er alla en underbar julhelg. Gud välsigne dig! Vi ska träffas igen senast i början av terminen i mitten av oktober.

Varmt hälsar Hans-Georg Ulrichs och hela teamet av ESG.