nyhetsbrev 5-2013

Kära vänner av ESG!

“Allt du behöver” – är mottot för kyrkans kongressen, som vi kommer att lämna i morgon med en ståtlig grupp av vår ESG. Vi ser fram emot några spännande dagar vid samma. Och de resterande, jag önskar allt gott och peka ut, att

– på torsdag kväll på 18.00 Klocka inträffar, Bibeln diskussion vid ESG och

– Söndag massa i Peterskyrkan.

Jag ser fram emot att träffa er igen! Hans-Georg Ulrichs.