nyhetsbrev 3-2013

Kära vänner av ESG,

Söndag är redan termin stängning tjänst! Vad för oss på S: t Peterskyrkan är en liten final, andra organ för åtminstone ett kolon: Sprang till skriftlig eller muntlig tentamen, låt oss gå med skriftlig läxor. Oavsett hur, Utgående- eller kolon: Inbjudan att dyrka vid 10.00 Klocka denna söndag i Peterskyrkan.

På onsdag i stället för ESG, genom hängivenhet till 19.00 Klocka och middag tillsammans, samhället mötesplats. U.å. , En vy kastas in sommaren termin: “Antropologi” bör bli föremål. En biblisk presentation är redan fastställd, som en medicinsk, längre vi strävar efter att presentera.

Men först vill vi, uppträdanden av de stora konserter i kören, och återigen lysande mikrokosmos av, avsluta terminen angenäm låt: Lyckas att få länets instrument kammarmusik på lördag 2. Februari, en 19.00 Klocka under sin termin konsert i Karl Jaspers huset. En hjärtlig inbjudan till. Och på söndag, vi inbjudna till KHG, terminen för att avsluta festlig. Vi ser fram emot att träffa våra vänner från KHG i Edith Stein Haus (Neckarstaden 32). Katolsk gudstjänst börjar 18.30 Klocka, festivalen till 20.00 Klocka.

Varmt hälsar Hans-Georg Ulrichs.