nyhetsbrev Galley Proof

Kära vänner,

är det bara lite över 30 och du kommer inte hitta något med de nya medierna … Även i min e-post var en felkorrigering ingår – rent tekniska skäl, Naturligtvis.

Också, Volleyboll spelare av alla länder, Förena – nämligen i ESG laget. För att registrera dig på Soren, och är nu verkligen i att uppnå

shmichelsburg@googlemail.com

Tag kontakt med honom en masse.

Turneringen kommer att äga rum nästa onsdag eftermiddag, 6. Juni. Som en belöning, då finns det en trevlig grillfest i världen sovsal.

Varmt hälsar Hans-Georg Ulrichs.