nyhetsbrev termin börjar

Kära vänner av ESG,

före början av nästa vecka, händelserna på både universitetet och i ESG igen, I veckan träffas redan “Erstis” vid olika universitet och fakulteter. Organ uppfyller. Viktiga nya börjar.

Några dagar senare den nya terminen ESG programmet igång pressen. Det är nu fördelade över hela. Online är att ha det på vår hemsida. Under rubriken “Rationaliteten i tron” vi kan sätta ihop en omfattande och intressant program. Jag ser fram emot, när vi kan välkomna dig under de kommande månaderna, många gäster i Karl Jaspers House. Nya utrymmen, nya möjligheter, Nya grupper, kan också upptäcka mycket bevisat det i programmet.

Är ny på våra två anställda: Vi är mycket glada, att med Michael Reinert en bra efterträdare för Alex Roth (Namnbyte) kunde få, särskilt de frågor (och lösningar) tar hand om vår dator. Han tillhör laget och teknik bor i Plock 66. Som ny gemenskap assistent, välkomnar vi dig Tobias Fissler, Många kända som ordförande för kören-ESG Advisory Board. TOBI är för oss att vara verksamma huvudsakligen inom PR.

Vi söker nytt folk men ändå. Tyvärr, var tvungen att avgå Mirko Osswald förvaltningen av Chamber Music Circle. Om dina läsare känner någon, är intresserad av detta frivilliga, sedan komma i kontakt med mig men snälla. Bara skulle också glad gruppen kammarmusik, Om några stråkmusiker delta i. Resten av cirkeln är ett terminsprogram.

Nytt är också det näst sista Schreiter stora fönster i Peterskyrkan, Den gångna veckan kunde installeras. Den visar “Himmelska Jerusalem”. Under terminen öppning tjänsten på 17. April kommer att bli föremål för detta fönster. Till två andra gudstjänster, kan vi även bjuda in:

Nu på lördag kommer att vara att 19.00 Klocka en bön tjänst för Heidelberg halv maraton ge. Dr. Henning Horn av teologiska fakulteten kommer att göra honom ansvarig. På grund av starten av halv maraton då tjänsten på söndag fram till omkring 10.30 Klocka start. Predikan anser försöksledaren av det teologiska Study Centre Dr. Heike Springhart.

Och naturligtvis äga rum onsdag – så nu för sista gången – semester istället för möte. En 18.15 Klockan är hängivenhet, efter middagen. Från början av sommaren sikt firar vi då hängivenhet till 19.00 Klocka i vårt kapell.

Hjärtligt hälsning / Din Hans-Georg Ulrichs.