nyhetsbrev särskilda: Kyrkokonferensen

Kära vänner av ESG,

i mitten av terminen du nått en speciell ESG-nyhetsbrev. Fortsatt en fin tradition vi gör på sommaren i den tyska evangeliska kyrkan i Dresden av 1. till 5. Juni besök. Kyrkan konferenser ger alltid ny inspiration för sin egen tro och för livet. Och ja Dresden är mer än värt resan ändå.

Under de närmaste dagarna gör tidsfristen för rapportering löper. Kostnaden är relativt måttlig. Eleverna kommer att vara för 128 Euro-Kirchentags Dauerkarte, ESG grupp fjärdedelar och bussresa för att få HD-Dresden-Hd kan.

Vänligen registreringar så snart som möjligt till ESG sekretariatet: ludebuehl@esg-heidelberg.de!

Varmt hälsar Hans-Georg Ulrichs.