nieuwsbrief 26-2014

Beste vrienden en vrienden van de ESG,

vandaag! Vandaag is de dag.

Zodra het semester is begonnen voor velen op maandag, ons koor al ontmoet en hier en daar een grote “Hello!” was, begint voor de ESG vanavond echt de Wijze 2014/2015 met het semester openingsavond: 19 Klok gebed, na een avond soep en groepen en voedsel en cirkels – en dit alles onder de noemer “Naam”. En als er ooit iemand 'wat er van “bushalte” moet hebben gehoord, hij of zij zou niet verkeerd, maar kon me een beetje te steunen …

Om daarom komen zou al verstandig zijn, want de avond kunt u zich abonneren op de deelnemerslijst voor de kajaktocht op zaterdag vandaag.

Op, en dan natuurlijk zondag semester opening dienst in St. Peter's – dit keer met de ESG-koor en Helmut Schwier.

Goede wensen voor een succesvol semester start van Hans-Georg Ulrichs.