nieuwsbrief 23-2014

Beste vrienden van de ESG,

de zomervakantie loopt ten einde, maar de collegevrije periode is niet lang. Sinds begin september is de Karl Jaspers huis is weer open voor iedereen die, gelegen op de plaats van de studie. En vanaf morgen, willen we elkaar weer elke woensdag, vieren een klein gebed en diner samen.

Morgen zal ik zo weer gaan, en ik kijk echt uit naar de vakantie verhalen, we vertellen elkaar. En toch ben ik uit naar reünie …

19 Klok in de kapel, vervolgens diner in de kantine.

Hartelijk begroet Hans-Georg Ulrichs.