nieuwsbrief Ecumenical Fellowship

Beste vrienden van de ESG,

Gelieve met alle delen van de uitnodiging van de oecumenische gemeenschap, die kunnen in aanmerking komen:

Oecumenische Fellowship

De Oecumenische Fellowship van het hoofdstuk van de universitaire gemeenschap / Peter Kerk is 1. September 2014 toegewezen voor de duur van ten hoogste 12 Mona-tien. Het omvat de hoeveelheid 250,00 € mo-natlich.
De beurs ondersteunt studenten uit landen met een laag bruto nationaal product, die meestal beschikbaar zijn voor de voltooiing van de studies.
Aanvraagformulieren in de student pastorie kantoor, Plock 66, verzamelen.
Het verzoek moet bereiken de 29. Juli 2014 op voorwaarde.

Evangelische universitaire gemeenschap, Kapittel van St. Peter's,
Plock 66, 69117 Heidelberg, Tel:. 06221 – 16 32 30, Fax 06221 – 61 90 80
E-mail: kontakt@esg-heidelberg.de