nieuwsbrief 17-2014

Beste vrienden van de ESG,

ziekte komt de nieuwsbrief van deze week een beetje later, dus ik zal me beperken tot twee dingen:

Als je wilt leren om Heidelberg te zien vanuit een andere hoek, heeft op dat morgenavond een geweldige manier. De bekende stadsgids Klaus Mombrei is van ons 21 Voer klok door de stad 's avonds en de donkere kant niet te vermijden. Eerder hebben we vieren 19 Klok onze ESG aanbidding en eet daarna samen.

De kamermuziek groep van ESG onderzoekt de komende winter semester a / n nieuw / n geleiders / in. De aanbesteding is te vinden op de homepage aan de onderkant van onze homepage. Geef deze informatie over, als iemand weet je, de mooie en belangrijke voor deze taak komt in het geding. Dank u!

Met vriendelijke groet, Hans-Georg Ulrichs.