nieuwsbrief 3. Oktober

“… dat vrede en gerechtigheid kus” (Psalm 85)

Beste vrienden,

voor de eerste keer in Heidelberg is een dienst voor 3. Gevierd in oktober. We hebben de voormalige VN-ondersecretaris-generaal en voormalig minister. Prof. Klaus Toepfer kan winnen, de “Preekstoel speech” houden. Hij is met de relatie van de wet, Gerechtigheid, Vrede en ontwikkeling adres, wat de psalm 85,9-14 een religieuze hoop geformuleerd.

De service, verantwoordelijkheid van de Evangelische Alliantie en de universitaire gemeenschap, is het vormgeven van het blazersensemble en Prof. Klomp an der Orgel. De dienst begint op donderdag, 3. Oktober, een 18.00 Klok in St. Peter's.

Hartelijk begroet Hans-Georg Ulrichs.