nieuwsbrief 21-2013

Beste vrienden van de ESG,

een motiverende kick semester achter de rug. Afgelopen woensdag waren we blij, niet alleen door het grote aantal bezoekers in de ESG van het semester openingsavond, maar ook en vooral over de vele nieuwe gezichten. Welkom! Op zaterdag, we waren ongelooflijk geluk met het late-zomerweer, dat onze kajaktocht van Neckargemuend naar Heidelberg moest een geweldige ervaring. Met 14 Mensen, omdat we zwermden – die wordt bepaald niet de laatste keer zijn, dat wij kinderen van de kajaks- hebben geleend van de Heidelberg-en jongerenwerk Evangelische Kerk. En tot slot konden we gisteren een leuke zondag eredienst aan het begin van het semester samen te vieren – er weer veel nieuwe gezichten.

Deze week beginnen we met het semester onderwerp – en als!!! Een gast is de meest beroemde Heidelberg theoloog:

23.10.2013 | 20:15 Klok | Gemeindeabend
Jesus von Nazareth – Fragmenten van een biografie
Kritische studies over het leven van Jezus voorgesteld in 18. Eeuw tot het begin van de historische benadering van de bijbelse geschriften vertegenwoordigen. Verzegelde gab Smalle G.E. Lessing “Fragmenten van een onbekende” uit, wat leidde tot een groot openbaar debat. Wat kun je eigenlijk als historisch betrouwbaar informatie te begrijpen over het leven van Jezus? En het kan iets als een biografie van Jezus te reconstrueren? Zijn “Evangeliën” een vorm van biografische verhalende? Of blijven alleen fragmentarische stukken? Prof. Dr. Gerd Theissen heeft een heel leven onderzoekers intensief behandeld met het leven van Jezus en de auteur van verschillende standaardwerken. Hij geeft ons een fascinerend inzicht in het huidige denken.

Dat zal een spannende avond te worden, vooral voor niet-theologen.

 

Twee discussiegroepen, verwijs ik:

Dinsdag het is buiten 18.30 Uhr by Karl Jaspers’ Boek “De filosofische overtuiging”.

Donderdag bij 18.00 Klok in plaats van de Bijbel discussie.

Het loont de moeite, aan de Karl Jaspers Huis bezoeken.

Groeten uit de Plöck stuurt Hans-Georg Ulrichs.

P.S. Helaas, we zijn waarschijnlijk op zaterdag slachtoffer van een grote diefstal. Helaas, dit is de prijs, we moeten betalen voor een open huis. Het is echt vervelend om.