nieuwsbrief 17-2013

Beste vrienden van de ESG,

de laatste nieuwsbrief voor de zomer begint met het goede nieuws – Je hebt zeker de weg of u kunt waarnemen – dat de Baden staatskerk met prof. Jochen Bundschuh Cornelius krijgt een nieuwe bisschop, van ons “Heidelbergers” is voorstander van nauwe. Om appl. Prof. bij de plaatselijke school en als afdelingshoofd verantwoordelijk voor de seminaries hij weet ook van hier. Op vrijdag, werd hij door de synode verkozen, Begin volgende zomer zal hij vervolgens aantreden.

Deze week nodigen wij u uit om de gemeenschappelijke einde van het semester met de KHG. Samen hebben we de devotie voorbereid, de volgende week woensdag om 19.00 Klok begint. Daarna vieren we in de hal en in de tuin van Karl Jaspers huis.

Op woensdag eindigt de verkiezing om raad. Degenen die willen kiezen, moet opschieten …

Loopt ook de deadline voor de oecumenische Fellowship van het kapittel van St. Peter's Church. Wie doet een / s buitenlandse / n Studenten / s, van / die is gelegen aan het einde van de studie en heeft steun nodig, moet verwijzen naar deze mogelijkheid. De aanvraag is vrij informeel. Als het gaat, dan is deze week!

Het Huis van de ESG zal in augustus voor een eenvoudig reinigingsproces worden afgesloten.

U allen een heerlijke vakantie seizoen. God zegene! We zullen niet later dan het begin van het semester medio oktober weer te ontmoeten.

Hartelijk begroet Hans-Georg Ulrichs en het hele team van ESG.