nieuwsbrief 4-2013

Voorjaar, Pasen, Het begin van een semester - zo veel om break-even! Zelfs de rode haan, het karakter van de Protestantse Student Gemeenschappen, begint weer te kraaien. Vol leven stad en land, de universiteiten en onze Karl Jaspers House at Plock Zesenzestig. Precies op de zondag voor het begin van de termijn uitbarsting van de lente - de beste tijd in de Palts begint!

Vol leven en is ons semester programma. Dit semester veel van onze evenementen zijn onder het thema "Wat is de mens?"

Maar laten we eerst eens samen te vieren. Op woensdagavond de opening van het semester in het Karl Jaspers huis zal worden gehouden. Een 19.00 Klok beginnen we met een gebed in onze kapel, dan is er quiche en meer, in de richting van 20.30 Klok gezicht alle groepen en partijen voor en dan zal het (hopelijk) grappig en gezellig bepaald. De avond wordt afgesloten in de lounge.

Ik kijk uit naar ons weerzien!

Hartelijk begroet Hans-Georg Ulrichs.