Nieuwsbrief 49-10

Beste vrienden van de ESG,

“kijk omhoog en heft uw hoofden, omdat uw verlossing is nabij” – met het woord Jezus uit het evangelie van Lucas zijn we begonnen deze week. Er is zoveel om te kijken naar de Advent, Het hoofd is gevuld met alle, wat voor de “Harde” moet worden gedaan. Of iets vrijetijdsbesteding, voor te bereiden op Kerstmis en gelukkig te zijn?

Hoewel het volgende week hebben we al de ESG-Christmas dienst zal worden (15.12.) en hebben de groepen hun feesten, zal weer gaan deze week iets heel belangrijk in het christelijk geloof. We zijn erg, krijgen dat morgen, woensdag, een docent aan de Universiteit van Heidelberg Onderwijs om ons in de gemeenschap 's avonds. Dr. Adelheid von Hauff, zijn ook leden van de synode van de Evangelische Kerk in Baden, weerspiegelen bij ons over de kwestie, “als God is”. In de theologie is het wel de “Eigenschappen” God. Een zeer centraal thema, als onmiddellijk duidelijk. Ik zou erg blij zijn, wanneer kunnen we deze avond welkom veel mensen: Woensdag, 8. December, 20.15 Klok in de hal van het Huis Karl Jaspers.

Wees allen warm begroet door Hans-Georg Ulrichs.