Το Συμβούλιο

Wir treffen uns, στο πρόγραμμα του εξαμήνου της ESG σχεδιασμό, das bedeutet: Gemeindeabende organisieren, το θέμα της λατρείας και του σχεδιασμού για να συζητήσουν και να συγκεντρωθούν ιδέες για τα έργα, την προσοχή των ESG, Abwechslung in das Studinleben bringen und vor allem für Spaß und gute Laune sorgen sollen.

Und alle, die bei der Gemeindeabendgestaltung (Μαγειρική, Μουσική, … ) oder der Durchführung der ESG-Projekte wie z. B. Info-Stände in der Mensa mitwirken möchte, sind stets willkommen. Natürlich sind auch Eure Unterstützung und Ideen sehr gefragt. Όποιος έχει προτάσεις και τις επιθυμίες, kann sich immer an uns wenden.

Auch Gottesdienste und unser Social-Media-Auftritt können von allen mitgestaltet werden. Χαρά είναι πάντα στο παιχνίδι.

Aufgrund der aktuellen Situation kam es zu keinen Wahlen,
weshalb es im Wintersemester 2020/21 keinen Gemeinderat gibt.

Dennoch kannst du mitwirken!
Melde dich dazu bitte bei Carolin Göbel