Το Συμβούλιο

Wir treffen uns, στο πρόγραμμα του εξαμήνου της ESG σχεδιασμό, das bedeutet: Gemeindeabende organisieren, το θέμα της λατρείας και του σχεδιασμού για να συζητήσουν και να συγκεντρωθούν ιδέες για τα έργα, την προσοχή των ESG, Abwechslung in das Studileben bringen und vor allem für Spaß und gute Laune sorgen sollen.

Und jede*r, der oder die bei der Gemeindeabendgestaltung (Μαγειρική, Μουσική, … ) oder der Durchführung der ESG-Projekte wie z. B. Info-Stände in der Mensa mitwirken möchte, είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Natürlich sind auch Eure Unterstützung und Ideen sehr gefragt. Όποιος έχει προτάσεις και τις επιθυμίες, kann sich immer an uns wenden.

Ακόμη εκκλησία των υπηρεσιών μπορεί να είναι οποιασδήποτε mitgestaltet. Χαρά είναι πάντα στο παιχνίδι.

Der Gemeinderat besteht aus:

Lilian Jost

Paul Kaiser

Kristina Lallathin

Lorenz Simon Nachreiner

Ruben Schlipphak

Hannah Winkler