Σχολείο

Μήπως θέλετε να μάθετε πάντοτε φορές? Θέλετε, Ανανέωση χορό? Θα πρέπει να μάθετε τι? Στη συνέχεια, η τάξη χορός είναι μόνο δικαίωμα!

Ήταν: Πρότυπο, Λατινικά

Ποιος: Αρχάριοι (Ένα) και προηγμένες (F)

Όταν: Παρασκευή, 18:00 Ρολόι (Ένα), 19:00 Ρολόι (F)

Όπου: Ανώτερος Κέντρο Παλιά Πόλη, Marstallstr. 13

Εκκίνηση: Πρώτη Παρασκευή του εξαμήνου

Μάθημα διαχείρισης: Katharina Bucella & Roman Sakson (Ένα), Peter ΧΑΡΤΕΛ & Yvonne Hartmann (F)