Σχολείο

Μήπως θέλετε να μάθετε πάντοτε φορές? Θέλετε, Ανανέωση χορό? Θα πρέπει να μάθετε τι? Στη συνέχεια, η τάξη χορός είναι μόνο δικαίωμα!

Ήταν: Πρότυπο, Λατινικά

Ποιος: Αρχάριοι (Ένα) και προηγμένες (F)

Όπου: Ανώτερος Κέντρο Παλιά Πόλη, Marstallstr. 13

Μάθημα διαχείρισης: Katharina Bucella & Martin Drawitsch (Ένα), Peter ΧΑΡΤΕΛ & Yvonne Hartmann (F)

Όταν:

Εκκίνηση:

Aufgrund der aktuellen Situation kann der Tanzkurs 
im Wintersemester 2020/21 leider nicht stattfinden.