Λατρεία

Andacht der ESG

Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19:00 Ρολόι στην Αγίου Πέτρου (Plock 70).

Α 19:00 Uhr feiern wir in der Peterskirche eine Andacht, die ganz unterschiedlich und abwechslungsreich gestaltet ist. Μπορεί να είναι μια λέξη στην Αγία Γραφή ή πλησιάζουμε στο κέντρο του βιβλικού μηνύματος με τραγούδια, Εικόνες και κείμενα. Θεωρούμε ότι τα τρέχοντα ζητήματα και προκλήσεις. Unsere Andachten können meditativen Charakter haben oder auch bewegt sein.

Gestaltet werden die Andachten von der ESG-Pfarrerin Jantine Nierop, den studentischen Mitarbeitenden der ESG, Personen aus der Gemeinde und allen, την επιθυμία να έχουν. Alle sind willkommen sich einbringen: κατά την ερμηνεία, στην προσευχή και στη μουσική. Eine entsprechende Liste, in die man sich eintragen kann, liegt an jedem Gemeindeabend aus.

Unsere Themen für die Andachten im Wintersemester 2020 sind:
12. Νοέμβριος – Nähe und Distanz
10. Δεκέμβριος – Dunkelheit
14. Ιανουάριος – Neu-Anfänge
11. Φεβρουάριος – Hilfe und Helfen

Nach der Andacht ist vor dem Gemeindeabend.
Zusammen im Karl-Jaspers-Haus (Plock 66) kommen wir ins Gespräch und an genießen die Gemeinschaft. Manchmal mit Diskussionen oder Vorträge zu aktuellen Themen, an anderen Abenden sitzen wir nur beieinander bei einem Kaltgetränk und spielen etwas.

Φυσικά και είναι δυνατόν, μόνο σε ένα ή δύο τμήματα της κοινότητας να συμμετάσχουν το βράδυ.

Mittwochmorgen-Kurzgottesdienst in der Peterskirche

εκκλησία peterΣηκώνομαι! Και παρόλο που κάθε πρωί της Τετάρτης, γιατί δεν υπάρχει στο Peter Εκκλησία (Plock 70) ένα 8.00 Uhr einen Kurzgottesdienst.

Πανεπιστήμιο Λατρείας την Κυριακή

10.00 Ρολόι στην Αγίου Πέτρου, Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά. Den aktuellen Gottesdienstplan findest Du hier.

Queergottesdienst

Der Queergottesdienst ist eine studentische Initiative junger queerer Christ*innen und Allies.
Wir feiern einmal im Semester zusammen einen queeren Gottesdienst.
Dieses Semester wird er am Τετάρτη, το 27.01.2021 online stattfinden.
Wenn du gerne mitwirken möchtest, melde dich sehr gerne
bei Carolin per Mail an

Den Queergottesdienst des Sommersemesters 2020 trug den TitelQueerantäne”.
Gerne kannst du dir das YouTube-Video noch nachträglich anschauen.