έκτακτη είδηση: Δημοτικό Συμβούλιο

Χθες το βράδυ (26. Ιανουάριος) ήταν η εκλογή του συμβουλίου ESG κλειστό για το εξάμηνο του καλοκαιριού. Η συμμετοχή ήταν διπλασιαστεί σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές, περισσότερο από. Είμαστε ικανοποιημένοι με την επιλογή του

Βέρα Bach

Jan Christian Buchwitz

Laura Guckert

Mandy Mehlhorn

Kristin Troendle

Το νέο και επανεξελέγη δημοτικά συμβούλια να εισαχθεί σε μια υπηρεσία εκκλησία κατά την έναρξη της θητείας του καλοκαιριού.