Εξάμηνο πρόγραμμα ως PDF

Το πρόγραμμα του εξαμήνου για το καλοκαίρι εξάμηνο 2010 βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ήδη Υπηρεσία > Εξάμηνο Πρόγραμμα διαθέσιμες.