Νέο προσωπικό

headquarterIn der ESG Heidelberg begrüßen wir ab dem 1. Οκτώβριος 2009 unsere neuen beiden Mitarbeiterinnen:

Sarah Wagner wurde als weitere Gemeindeassistentin eingestellt und ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ricarda Fahrbach erweitert das Team-Technik und übernimmt hierbei den Garten und die Lounge.

Λυπούμεθα επίσης την παραίτηση του Rebecca Hunter και εύχομαι όλα της τα καλύτερα για την Αποφοίτων.